Αναζήτηση
Ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες ψηφιοποίησης, πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου (κειμένων, χαρτών, εικόνων, κ.λ.π.). Δυνατότητα ψηφιοποίησης σχεδίων, κειμένων και φωτογραφιών σε όλα τα μεγέθη (Α0 - Α1 - Α2 - Α3 - Α4) ασπρόμαυρα και έγχρωμα. Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης περιλαμβάνουν: • σάρωση εγγράφων και βιβλίων όλων των διαστάσεων • σάρωση χαρτών και φωτογραφιών
Filters
Sort
display